Image

RECERTIFIKACIJA RAIFFEISEN BANKE PREMA ISO 9001:2015 STANDARDU

Dodatna potvrda kvaliteta usluga Banke

„Pored toga što radimo na unapređenju poslovnih procesa, naše aktivnosti su usmjerene i na kvalitet usluga. Klijentima želimo olakšati poslovanje s nama, odnosno omogućiti im korištenje naših usluga uz ulaganje minimalnog napora. Nastojimo biti njihov pouzdan partner i u dobrim i u izazovnim vremenima, te kvalitet usluga ni u jednom trenutku ne smije biti upitan. Stoga nam je posebno zadovoljstvo što smo ponovo dobili certifikat koji potvrđuje da su naši poslovni principi usklađeni sa svim normama ISO 9001:2015 standarda a što doprinosi unapređenju naše tržišne pozicije i diferenciranju od konkurencije“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.

Recertifikacija Raiffeisen banke ISO 9001:2015 certifikatom je realizovana u saradnji sa kompanijom TÜV Croatia i predstavlja nastavak certifikacijskog procesa koji je započeo 2016. godine, a u okviru kojeg je prvi ISO certifikat je Banci uručen još 2017. godine. ISO standard 9001:2015 klijentima pruža dodatnu sigurnost da Banka kao imaoc ovog certifikata implementira sve ono što norme vezane za kvalitet usluga zahtijevaju.  

TÜV Croatia pokriva područje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Kosova i kćerka je firme TÜV NORD GROUP čije je sjedište u Njemačkoj i koja posluje u preko 80 zemalja svijeta. TÜV NORD je jedna od vodećih svjetskih kompanija u svom području djelovanja, akreditirana sa više od 120 nacionalnih i međunarodnih akreditacija.