Image

Podnesene krivične prijave zbog nedozvoljenih zahvata na nacionalnim spomenicima

Općina Stari Grad nastavlja borbu protiv neovlaštenih intervencija koje ugrožavaju identitet Starog Grada.

Putem Stručne službe Općinskog načelnika upućena je krivična prijava Tužilaštvu Kantona Sarajevo, zbog neovlaštenog uklanjanja portala i postavljanja rolo garažnih vrata u antracit boji na adresi Sarači br. 57. Kako smo nedavno objavili, radi se o lokalitetu koji je proglašen nacionalnim spomenikom i to kroz dvije odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a što govori samo po sebi o značaju ovog lokaliteta sa aspekta kulturno – historijske zaštite. 

Nakon ovog slučaja, jučer je na spoju ulica Muvekita i Ferhadija primjećen novi čin narušavanja  izgleda objekta koji je u obuhvatu “Historijskog urbanog krajolika Sarajeva” promjenom boje fasade, za što je također podnesena krivična prijava. 

Potpunu nadležnost u ovim slučajevima ima Federalna uprava za inspekcijske poslove, sa kojom Općina Stari Grad nastavlja sarađivati, a u okviru svojih nadležnosti nastavljamo preventivno djelovanje, s obzirom da se primjećuje na terenu da se pojedinci ne uzdržavaju od radnji kojima se narušava zaštita nacionalnog spomenika, posebno Sarajevske čaršije kao jedne od najstarijih ostataka osmanske arhitekture na području Općine Stari Grad Sarajevo. Nažalost, Općini su oduzete mnoge nadležnosti kroz Odluku o Historijskom urbanom krajoliku, a povjerene Federaciji BiH koja nema ni kapacitet niti želju da štiti Historijski urbani krajolik.

Ove nezakonite radnje narušavaju i izgled Starog Grada, ali i vrijednosti nacionalnih spomenika i neće se dozvoliti njihovo narušavanje bahatim ponašanjem pojedinaca bez posljedica. Općina Stari Grad poziva sve građane da poštuju i čuvaju kulturno naslijeđe.