Image

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 19.05.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Tešanjska, Brdo džamija, Kemala Kapetanovića, Kraljice Jelene (Sud BiH), Kupreška, Kamenica, Vrbaska, Soukbunar, Porodice Ribar, Antuna Branka Šimića, Dobroševićka, Ispod grada, Mejlijina, Ešrefa Kovačevića, Safeta Zajke, Izeta Karšića, Abdurahmana Muharemije i Nahorevska. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.