Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 16. i 17. 05. 2021.godine

U nedjelju 16.05.2021.godine popravke kvarova planirane su u ulicama: Novopazarska, Mahmuta Mahmutovića i Hasiba Brankovića. U ponedjeljak, 17.05.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Safeta Isovića, Kupreška, Kamenica, Sedrenik, Gradačačka, Vrbaska, Donji Hotonj, Omladinska, Blagovac III, Muhameda ef. Pandže i Isaka Samokovlije. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.