Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 06.05.2021. godine

06.05.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Stari drum, Kodžina, Muhameda ef. Pandže, Alipašina, Kupreška, Kamenica, Nevjestina, Mejlijina, Jukićeva, Crni vrh, Trebevićka, Porodice Foht, Pod Hridom, Mihrivode, Čadordžina, Jezero, Omladinska, Donji Hotonj, Trg ZAVNOBiH-a i Salke Lagumdžije. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.