Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 04.06.2021. godine

Danas, 04.06.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Trg nezavisnosti, Gradačačka, Malta, Vrelo Bosne, Velika aleja, Čadordžina, Vitkovac, Safeta Ahmetspahića, 8.marta, Trg solidarnosti, Tepebašina, Kalemova, Dejzina Bikića, Porodice Foht i Cicin Han. Okončanje radova planirano je u poslijepodnevnim satima.