Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 01.06.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Terovića, Envera Šehovića, Jošanička, Igmanska, Braće Kršo, Poturovići, Krivoglavci, Semizovac, Nebočaj, Donja Vogošća, Radićeva, Logavina, Nusreta Fazlibegovića, Trg solidarnosti, Reisa Fehima Spahe čikma, Humska, Avde Palića, Brezanska, Vitkovac, Čadordžina, Streljačka, Kobilja glava, Tome Mendeša i Novi rezervoar. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.