Image

Braniteljice ljudskih prava ne smiju biti izložene napadima zbog svog djelovanja

Vrijeme u kojem živimo vrlo je izazovno i sada, više nego ikada, potreban je zajednički odgovor institucija, nevladinih organizacija i nas kako bismo adekvatno odgovorili na porast nasilja nad ženama, a samim tim i unaprijedili položaj braniteljica ljudskih prava, kazala je Anne-Marije van der Staaij, zamjenica Šefa misije Ambasade Holandije u BiH

U nastavku odlučne borbe za prava braniteljica ljudskih prava, danas je započeo drugi dvodnevni trening u organizaciji Savjetodavnog odbora za zaštitu braniteljica ljudskih prava u Bosni i Hercegovini namijenjen predstavnicima relevantnih državnih institucija nadležnih za zaštitu ljudskih prava i kantonalnih zavoda za pružanje pravne pomoći, sa ciljem unapređenja njihovog znanja i djelovanja u ovoj oblasti.


Ovaj trening nastavlja inicijativu Savjetodavnog odbora za zaštitu braniteljica ljudskih prava u BiH, formiranog u januaru 2023. godine s ciljem osiguranja zaštite prava braniteljica. Odbor čine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Ministarstva pravde BiH, te ispred nvo :nevladine organizacije braniteljice ljudskih prava: Fondacija lokalne demokratije i Udruženje “Most”, kao zamjenski član. Savjetodavni odbor ima ključnu ulogu u osiguravanju zaštite prava braniteljica ljudskih prava, predstavljajući značajan korak ka jačanju i promociji ljudskih prava.


Savjetodavni odbor nastavlja svoju misiju osnaživanja i zaštite braniteljica ljudskih prava, pružajući vrijedne uvide iz holandskog iskustva u suzbijanju diskriminacije kroz ovaj trening, a koji mogu poslužiti i Bosni Hercegovini kao modeli dobre prakse.


O tome koliko je važno da u državi, koja gradi demokratsko društvo i koja je u tranziciji poput Bosne i Hercegovine, braniteljice ljudskih prava slobodno djeluju i budu zaštićene, govorila je pravna ekspertica iz Holandije: Marlies Simone Amelie Vegter, doktorica prava i iskusna pravna stručnjakinja sa više od dvadeset godina iskustva u različitim sektorima.


- Na osnovu iskustva iz drugih zemalja reći ću da je veoma važno imati braniteljice ljudskih prava, a posebno kada govorimo u konktekstu rodnih pitanja, koja su uvijek aktuelna. Podjednako je važno štititi njihova prava, jer su uvijek na udaru. U Holandiji smatramo da imamo dobar sistem zaštite, ali bez obzira na to, uvijek trebamo biti svjesni i pratiti dešavanja, posebno kada se radi o pravima žena. Važno je postići solidarnost i pružiti podršku braniteljicama. U Holandiji su braniteljice ljudskih prava prilično zaštićene.

Uglavnom su zaposlene u organizacijama i imaju trajne ugovore, koji ih štite, te zbog toga ne mogu trpiti posljedice zbog svog aktivizma. Zapravo postoji ta odredba u zakonu koja kaže da braniteljice ljudskih prava ne smiju biti izložene napadima zbog svog djelovanja. I taj put bi trebala slijediti i Bosna i Hercegovina – kazala je Marlies.


Događaju je prisustvovala i Anne-Marije van der Staaij, zamjenica Šefa misije Ambasade Holandije u BiH, te je kazala kako iskustva iz Holandije koja su doprinijela boljem položaju braniteljica ljudskih prava mogu biti pozitivan primjer i model koji može slijediti Bosna i Hercegovina.


- Ponosna sam što Ambasada Kraljevine Holandije podržava ovu inicijativu. Uložili smo ogromne napore da dođemo do nivoa na kojem se nalazimo. Posebno je važno da razmjenjujemo iskustva sa drugim zemljama, sa zemljama kao što je Holandija u kojoj se velika pažnja posvećuje ovoj temi i gdje su prava braniteljica ljudskih bolje zaštićena. Vrijeme u kojem živimo vrlo je izazovno i sada, više nego ikada, potreban je zajednički odgovor institucija, nevladinih organizacija i nas kako bismo adekvatno odgovorili na porast nasilja nad ženama, a samim tim i unaprijedili položaj braniteljica ljudskih prava. Današnji događaj posebno je važan jer doprinosi jačanju svijesti u BiH o braniteljicama ljudskih prava, njihovoj ulozi i značaju i vjerujem da idemo u pravom smjeru – istakla je Anne-Marije van der Staaij.


Članica Odbora i predsjednica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić kazala je da se u narednom periodu mora raditi na uspostavljanju sistema prijave diskriminacije i zaštite prava braniteljica ljudskih prava.


- Savjetodavni odbor za zaštitu braniteljica ljudskih prava u narednom periodu će definirati hodogram kojim će se precizirati na koji način i kako institucije mogu i trebaju reagirati u slučajevima kršenja ljudskih prava, a posebno ženskih ljudskih prava.


Trening je organiziran u okviru projekta „Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama, koji implementira Fondacija lokalne demokratije, uz podršku Kraljevine Nizozemske kroz MATRA program.