Image

Asfaltirana ulica Isevića sokak nakon rekonstrukcije cjevovoda

Započet je projekt rekonstrukcije vodovodne mreže na području Općine Stari Grad vrijednosti 4,7 miliona KM. U realizaciji KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo, danas je stavljen završni sloj asfalta u ulici Isevića sokak.

 

Zahvaljujući Vladi Kantona Sarajevo, ovo je jedno od većih ulaganja u vodovodnu mrežu u Starom Gradu posljednjih godina.

 

“Cilj nam je da smanjimo gubitke vode koja je za nas najvažniji resurs, te da građani imaju bolje vodosnadbjevanje", naglasio je načelnik Čengić.

 

Ovom saradnjom, a na inicijativu vijećnika Emira Biće, načelnik je predložio Općinskom vijeću da se KJKP “Vodovod i kanalizacija” oslobađa obaveze plaćanja naknade za prokopavanje saobraćajnica čiji je upravitelj Općina Stari Grad, s obzirom da se radi o projektu koji je od interesa za građane Starog Grada. Općinsko vijeće je podržalo tu odluku, te će ovo preduzeće biti oslobođeno preko 120.000 KM, što značajno ubrzava realizaciju projekta.

 

Načelnik je nedavno imao sastanak sa rukovodstvom ViK-a, na kojem su dogovorene ulice u kojima je planirano ulaganje u svrhu rekonstrukcije cjevovoda ove sezone:

Franjevačka, Alajbegovića i Isevića sokak, Karpuzova, Adžemovića i Čadordžina, Sedrenik, Ćemerlina i Hrgića

Toromonava i Kečina, Safvet bega Bašagića, Mula Mustafe Bašeskije (dionica trase koja se odnosi na trotoare na dijelu koji pripada Općini Stari Grad), Potok, Prijepoljčeva i Ulomljenica, Potoklinica, Edhema Mulabdića i Josipa Štadlera

Telali.

Načelnik je u februaru obišao sve mjesne zajednice kako bi čuo potrebe građana, a jedno od glavnih pitanja sa ovih skupova bilo je i stanje vodovodne mreže. Zajedno sa Službom za investicije i komunalne poslove, pripremljene su prioritetne potrebe svake mjesne zajednice kada je riječ o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Cilj je da zajedno radimo na otklanjanju ovih problema.