Image

ARHITEKTURA I DIZAJN ZA PRAVEDNIJE DRUŠTVO U OKVIRU OBILJEŽAVANJA 50 GODINA KULTURE AUSTRIJE U INOSTRANSTVU

IMAGINE ARTS & IDEAS INITIATIVE

Austrijski kulturni forum Sarajevo sa zadovoljstvom najavljuje veliki projekat u okviru obilježavanja 50 godina kulture Austrije u inostranstvu a koji će se realizovati zahvaljujući regionalnoj inicijativi Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije. Sarajevo će tokom jeseni uz još jedan događaj u februaru naredne godine, biti domaćin projekta Imagine Arts & Ideas Initiative. Ključne aktivnosti u okviru Imagine programa podrazumijevaće izložbe posvećene arhitekturi, dizajnu i likovnoj umjetnosti ali i niz drugih segmenata pod Imagine okriljem, poput muzičkih i filmskih programa.

 

Austrijski kulturni forum Sarajevo (AKFSA) je kreiran kao platforma za kulturnu i naučnu razmjenu između Austrije i Bosne i Hercegovine, koji je kao dio Austrijske ambasade u BiH počeo sa radom prije pet godina. Od osnivanja uspješno djeluje na prožimanju austrijske i bh. kulture, koje zajednički mogu snažno djelovati na planu adekvatnog promišljanja savremenih zbivanja i kreiranja događaja koje će refleksiju imati u sadašnjosti. 

 

Dizajn, arhitektura i kulturni menadžment podrazumijevaju segmente posebno intenzivne saradnje, a što će biti u fokusu i predstojećeg regionalnog Imagine Arts & Ideas projekta.