Image

Doktori medicine i stomatologije u HNK najavili generalni štrajk

Skupština sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) u utorak je jednoglasno donijela odluku o pokretanju generalnog štrajka doktora medicine i stomatologije u tom kantonu koji počinje 12. februara u svim zdravstvenim ustanovama na području HNK.

Glavni razlog za štrajk je neshvatljiv odnos Vlade HNK prema ljekarima u Hercegovini, posebno nadležnog ministra Gorana Opsenice, koji je svoj iracionalni stav potvrdio dopisom od 23. januara ove godine, kojim praktično onemogućava ljekare da imaju svoj Kolektivni ugovor, kakav već imaju ljekari u drugim kantonima, navodi se u dopisu poslanom iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.

Ljekari u Hercegovini imaju samo jedan zahtjev, a to je hitno otpočinjanje pregovora sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije HNK, koji će se, kako kažu, voditi na uzajamnom povjerenju i dobroj volji, i koji će rezultirati potpisivanjem Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, kako je to već ranije urađeno u ostalim kantonima, odnosno na području Federacije BiH.

Uporedo s početkom generalnog štrajka u HNK, svi ljekari u Federaciji BiH, članovi sindikata doktora medicine i stomatologije će pokrenuti štrajk solidarnosti, koji će se održavati u vrijeme stanke.

U dopisu se mole građane u HNK da imaju razmijevanje za ljekare i daju im podršku jer je, napominju, isključiva odgovornost na Vladi i premijeru HNK, odnosno resornom ministru.