Image

Podrška organizacijama i udruženjima koja rade sa djecom i omladinom: Kroz sportske i edukativne radionice do smanjenja maloljetničkog prijestupništva

Podrška organizacijama i udruženjima koja rade sa djecom i omladinom: Kroz sportske i edukativne radionice do smanjenja maloljetničkog prijestupništva

I ove godine Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa nevladinim organizacijama i udruženjima koja rade sa djecom i omladinom implementira projekte koji doprinose prevenciji maloljetničkog prijestupništva. Projekat se realizira kroz djelovanje Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad, uspostavljenog radi implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom.

Tim povodom u zgradi Općine, potpisani su ugovori sa predstavnicima udruženja koja su zadovoljila kriterije javnog poziva za sufinansiranje/finansiranje projekata za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području općine Novi Grad.

Ugovori su potpisani sa predstavnicima udruženja „Zlatni ljiljan“,  „Sampi“, “Postani i ostani fit – „PRO-FIT“, Kulturno-umjetničkog društva ,,Gajret’’, Centra za edukaciju i istraživanje ,,Nahla’’, Udruženja karate klub ,,Sarajevo’’, te Udruženja klub mješovitih borilačkih vještina ,,Ratnik.’’

U okviru projekta u budžetu Općine za ovu godinu planirana su novčana sredstva za udruženja koja realiziraju sportske i edukativne projekate s ciljem preveniranja maloljetničkog prijestupništva. “S obzirom na to da ima dosta vršnjačkog nasilja, odnosno maloljetnika koji su u sukobu sa zakonom, Savjet sigurnosti Općine Novi Grad je odabrao sedam udruženja čiji su projekti usmjereni radu u vezi sprečavanja maloljetničke delinkvencije, a ugovori su potpisani za realizaciju projekata koje su oni kandidovali,’’ kazao je Tajib Delalić, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo.

Edukativne radionice za tinejdžere i tinejdžerke u Centru za edukaciju i istraživanje ,,Nahla’’

Elvira Leka, izvršna direktorica Centra za edukaciju i istraživanje ,,Nahla’’  kazala je kako će kroz ovaj projekat nastojati da tinejdžere i tinejdžerke sa područja općine Novi Grad u zimskom periodu ‘’sklone sa ulice’’ u jedan siguran prostor.

,,Pružit ćemo im siguran prostor gdje će oni učiti o sebi, svojim vršnjacima, o raznim devijacijama koje se dešavaju u njihovom okruženju, osnažit ćemo ih da reaguju na nasilje, da reaguju na govore mržnje sa nekim posebnim fokusom na cyber nasilje, i kako oni mogu prepoznati takvu vrstu nasilja i govora mržnje. Ono što nam je cilj jeste da se kroz ovaj projekat približimo tinejdžerima i tinejdžerkama, da pričamo njihovim jezikom, da oformimo jedan tim psihologa, tim predavača, njihovih vršnjaka sa kojim će oni dijeliti neka svoja iskustva i gdje ćemo ih fokusirati na dobre stvari u našem okruženju i osnažiti ih da oni rade u budućnosti u svojoj zajednici, školi i okruženju, te da dijele dobre primjere i reprodukuju znanje koje su stekli,’’ kazala je Leka.

PRESS OPĆINE

Izvor: novigradsarajevo.ba