Image

PDPFBIH: zakon o PIO glavna tačka dnevnog reda

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas u Sarajevu, a prva tačka najavljenog dnevnog reda je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Taj akt najavljuje uvođenje bodovnog sistema za obračun visine penzija u FBiH i važio bi samo za korisnike koji će ići u penziju nakon njegovog stupanja na snagu, u slučaju da ga odobri Parlament.

Za današnju sjednicu je najavljeno također razmatranje dopuna važećeg Zakona o policijskim službenicima, koje kao zaseban akt tretiraju obračun penzija policajcima budući da oni nisu zadovoljni bodovnim sistemom iz predloženog zakona o PIO.

U najavljenom dnevnom redu su i zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čije je donošenje predložio šef Kluba Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović, kao i informacija i analiza o statusu boračkih kategorija u Federaciji BiH.

I Dom naroda je za sutra najavio vanrednu sjednicu, a zakon o PIO i dopune Zakona o policijskim službenicima su također u predloženom dnevnom redu.