Image

Za poboljšanu komunikaciju s građanima: Uvedena servisna usluga Viber ChatBot za obavijesti o statusu predmeta

Svi građani koji ubuduće budu podnosili zahtjeve Općini Stari Grad Sarajevo moći će u svakom momentu znati status svog zahtjeva, odnosno upravnog ili vanupravnog postupka, ukoliko budu saglasni da primaju ovakve obavijesti i ostave svoje kontakt podatke. Poruke će građani dobijati putem vibera od momenta kada predmet bude primljen na obradu, a zatim i kroz sve ostale faze, odnosno promjene statusa predmeta.

 

Na ovaj način građani će u svakom momentu znati u kojoj je fazi njihov zahtjev, u kojoj službi i kod kojeg državnog službenika/namještenika je u obradi, da li se čeka mišljenje neke druge institucije i koje, da li je predmet odbačen, odbijen, obustavljen i, u konačnici riješen. Usluga će građanima biti dostupna 24 sata dnevno.

 

Sekretarka organa državne službe mr.Alma Destanović stavljajući na prvo mjesto potrebe građana i građanki Općine Stari Grad Sarajevo i ostvarivanje njihovih prava, inicirala je pokretanje postupka usvajanja normativnog akta kojim će se stvoriti preduvjeti za povećanje efikasnosti u radu svih državnih službenika i namještenika. “Sve građanke i građani će od sada u svakom trenutku, kada to požele, imati informaciju o statusu podnesenog zahtjeva, odnosno, informaciju u kojoj je fazi podneseni zahtjev će dobijati putem viber aplikacije, te će se na taj način povećati produktivnost i efikasnost općinskih službi. Naime, radeći svakodnevno sa strankama i na konkretnim predmetima, uočila sam da je neophodno raditi na efikasnijoj komunikaciji između državnih službenika i stranaka, stoga smo pokrenuli aktivnosti kako bi se stekli svi uvjeti za uvođenje nove usluge kojom se olakšava građanima ostvarivanje prava pred ovim organom, te olakšavanje već zakonom usložnjenih administrativnih procedura. Svi koji rade u organima državne službe ne smiju zaboraviti da su oni tu zbog stranaka, te kako bi osigurali da se poštuje zakon i zakonske procedure u okviru kojih će stranke ostvarivati svoja prava,” istakla je sekretarka Destanović.

 

Značajno je naglasiti da će ova usluga za građane biti potpuno besplatna, te da će ih sistem obavještavati o svakoj promjeni statusa predmeta, a građani će moći i sami poslati poruku Općini Stari Grad i dobiti odgovor o statusu istog.

 

Građani će prilikom predavanja zahtjeva/predmeta na šalteru biti u obavezi da ispune izjavu kojom daju saglasnost za primanje ove vrste obavijesti, te ostave tačan broj mobitela na kojem imaju instaliranu viber aplikaciju. Osim toga, na službenoj web stranici Općine Stari Grad Sarajevo bit će dostupan Viber ChatBot link preko kojeg će građani također moći koristiti ovu servisnu uslugu. Broj provjera koje građani mogu napraviti po određenom predmetu je neograničen.

 

Uputstvo za korištenje Viber ChatBot servisne usluge možete pročitti ovdje.