Image

Od četvrtka u funkciji vodovodni sistem za domaćinstva Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja

U četvrtak, 8. februara 2018. godine, u 11 sati na lokalitetu rezervoara Nahorevska brda zvanično će biti pokrenut sistem vodosnabdijevanja pitkom vodom domaćinstava Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja.

Ovo je najveći projekat komunalne infrastrukture realiziran u općini Centar u posljednjih 20 godina. Cijeli projekat vrijedan više od dva miliona maraka finansirala je Općina Centar Sarajevo, a izvođač radova bio je koncern firmi Mibral i Grakop.

Općina je pored toga uradila i kućne priključke za snabdijevanje pitkom vodom 235 domaćinstava.

Dužina transportnog i distributivnih vodova iznosi preko 16 kilometara, a kapacitet izgrađenog rezervoara je 250 hiljada litara.

Ovim projektom Općina Centar, nakon gotovo 30 godina iščekivanja građana ovih područja, obezbjeđuje uredno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom.