Image

Vlada KS dala saglasnost na odgovore BiH na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na današnjem zasjedanju dala saglasnost na odgovore Bosne i Hercegovine (BiH) na Upitnik Evropske komisije (EK) za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije i tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika EK su propisale da sveobuhvatne odgovore na navedeni Upitnik EK, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije dostavlja kantonalnim i entitetskim vladama i Vijeću ministara BiH na potvrđivanje.

Koordinatorica za evropske integracije iz KS Lejla Mujkić je informisala članove Vlade da je na pripremi odgovora iz KS radilo 95 državnih službenika iz ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave koji su učestvovali u radu 35 radnih grupa sastavljenih od državnih službenika svih nivoa vlasti u BiH. Uz odgovore, u prilogu su dostavljeni i neophodni zakoni i podzakonski akti iz traženih oblasti.

Također je u radu Kolegija za evropske integracije, pored koordinatorice Mujkić, aktivno učestvovao i premijer KS Elmedin Konaković.

Vlada je prihvatila i ovu Informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik EK.

Ovim je Kanton Sarajevo okončao svoje obaveze u ovoj fazi odgovaranja na pitanja iz pomenutog Upitnika EK.