Image

Uspješno poslovanje BH Telecoma u 2022. godini – OSTVARENI PRIHOD VEĆI ZA 40 MILIONA U ODNOSU NA 2021. GODINU

Kompanija BH Telecom je danas održala godišnju press konferenciju povodom uspješnog završetka poslovne 2022. godine. Na press konferenciji su predstavljeni rezultati poslovanja najvećeg telekom operatera u BiH, najznačajnije poslovne aktivnosti koje su obilježile poslovanje kompanije u prethodnom periodu i smjernice za Trogodišnji plan poslovanja.

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman je predstavio najznačajnije finansijske pokazatelje poslovanja u 2022. godini.

„Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 511,4 miliona KM, što je više za 39,8 miliona KM ili za 8% u odnosu na ostvarenje prihoda iz 2021. godine, odnosno za  17,7 miliona KM ili za 4% više u odnosu na godišnji plan prihoda.

Ostvarena bruto dobit za 2022. godinu iznosi 61,1 milion KM i veća je za 7,7 miliona KM ili za 14% u odnosu na plan.

Po osnovu dobiti BH Telecoma u 2021.godini, u 2022. godini je uplaćena dividenda dioničarima BH Telecoma u   iznosu od 35 miliona KM.  U 2022. godini je kompanija BH Telecom uplatila 140 miliona KM poreza i doprinosa.

Ukupan broj korisnika BH Telecoma ostvaren u okviru svih korisničkih segmenata na dan 31.12.2022. godine iznosio je 2.076.123 i isti je veći za 20.068 ili za 1% u odnosu na broj korisnika koje je BH Telecomimao krajem 2021. godine.

Ukupan broj zaposlenih u BH Telecomu na kraju prošle godine bio je 3.073 i manji je za 98 u odnosu na Plan za 2022. godinu.

Ukupna investiciona ulaganja BH Telecoma u prošloj godini su iznosila 90,3 miliona KM, što je 15 miliona KM investicija više nego u 2021.godini. Ulaganja su realiziranja u fiksnu i mobilnu mrežu, kao i druge projekte. U oblasti fiksne mreže se kontinuirano vrši modernizacija i povećanje kapaciteta pristupne fiksne mreže, te migracija govornog servisa na IP tehnologiju. Planiraju se i grade optičke mreže, primarno, što bliže korisnicima. Obnavlja se transportna mreža kapaciteta 100/400 Gbps, za podršku sve većem saobraćaju i budućoj 5G mreži.

Kad je riječ o ulaganjima u mobilnu mrežu, u toku 2022. godine je izgrađeno je 68 novih RAN lokacija, te je nadograđeno 185 lokacija LTE-A tehnologijom. LTE-A služi i kao alternativna tehnologija za fiksni pristup Internetu na lokacijama na kojima BH Telecom nema izgrađenu fiksnu mrežu. Završena je investiciono-tehničke dokumentacija za uvođenje 5G tehnologije. Od ostalih bitnih ulaganja rrealiziranih u prošloj godini ističemo: zamjenu i modernizaciju IPTV platforme, inoviranu Cloud infrastrukturu za naše korisnike, realizirana ulaganja u IT infrastrukturu,  ulaganja u produkciju vlastitog sadržaja za potrebe usluge Moja TV, te pokrenute aktivnosti na osnivanju supsidijara.

Kad je riječ o planovima, u 2023. godini smo planirali više inovacija u tehnologiji:  ugovaranje 5G, novu OTT platformu, širenje optičke i RAN mreže i druge projekte.

Kad je riječ o ključnim tehnološkim aktivnostima za ovu godinu, osim ugovaranja 5G tu su i Izgradnja fotonaponskih sistema za potrebe BH Telecoma, projektovanje i ugovaranje Modularnog data centra, novih 15.000 optičkih vlakana, povećanje kapacitete 4G+ mreže sa novih 110 LTE baznih stanica.

Plan je da i dalje snažno razvijamo projekte BH ContentLab, zatim projekat BH TechLab, kao pokretača start-up biznisa u BiH,

Pored uspješnih finansijskih rezultata, u prethodnom periodu smo posebnu pažnju posvetili našim korisnicima i građanima. BH Telecom je doniraio 2 miliona KM pravnim licima koja su se javila putem javnog poziva za dodjelu donacija. Ukupno je 293 dobitnika donacija, među kojima je 97 osnovnih škola, 59 srednjih škola, 112 udruženja, 18 kuhinja i 7 sportskih klubova. Dodatno je, zbog prirodne katastrofe izazvane potresima u Turskoj i Siriji, kompanija BH Telecom donirala 150.000 KM Udruženju Pomozi.ba za pomoć stradalima u potresima.

Po osnovu poreza i doprinosa na osnovu plaća zaposlenih, PDV-a, dividende i poreza na dobit, BH Televom je u perodu od 2012. do 2022. godine uplatio ukupno 2,07 milijardi KM sredstava.

Prezentaciju rezultata poslovanja BH Telecoma za 2022. godinu pogledajte ovdje.

Prisutnima se na današnjoj konferenciji za medije obratio i Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

„Ovom prilikom želim posebno istaći sve napore koje kontinuirano čine zaposlenici i menadžment kompanije BH Telecoma na kreiranju i razvoju digitalnih servisa i širenju portfolija digitalnih usluga za građane BiH, privredne subjekte i bh. institucije, s obzirom na to da je BH Telecom lider u procesima digitalne transformacije i razvoja digitalne infrastrukture u našoj zemlji. Daljnji razvoj digitalne transformacije je veoma značajan, jer nudi rješenja za brojne izazove, poput otvaranja radnih mjesta, poboljšanje obrazovanja, uštede, poticanje konkurentnosti…

Na kraju se još jednom zahvaljujem Upravi BH Telecoma na čelu sa Sedinom Kahrimanom na višegodišnjem pozitivnom uticaju na privredni razvoj BiH”, zaključio je Lasić.