Image

U TOKU JE ČIŠĆENJE KORITA MILJACKE

U toku je čišćenje korita rijeke Miljacke na dijelu od Drvenije do Ćumurije. Uklanja se izraslo rastinje, nakon čega se nanosi sredstvo koje će spriječiti rast korova. Potom će zidovi korita rijeke biti oprani od nataloženog mulja i otpada, te će se izvršiti fugiranje. Zaključak o izvršenju ovih radova donio je Opštinski štab civilne zaštitite Stari Grad, usljed izraslog rastinja i šiblja u koritu rijeke, te pojave zmija i glodara. S obzirom da korito rijeke nije redovno čišćeno i održavano.