Image

U posjeti Zavodu Mjedenica: Podrška projektu za besplatne logopedske tretmane za djecu

I ove godine će svi učenici osnovnih škola u Starom Gradu, kao i predškolci sa govorno-
jezičkim poteškoćama imati mogućnost besplatnih logopetskih tretmana kroz rad sa stručnim
osobljem Zavoda „Mjedenica“.
Riječ je o projektu koji već 11 godina finansira Općina Stari Grad Sarajevo omogućivši tako
djeci i njihovim roditeljima brži pristup i rad sa stručnim licima u rješavanju govorno-
jezičkih poteškoća. Projekat je izuzetno važan za što bolji razvoj djece, postizanje boljeg
uspjeha u školi i socijalizaciju u društvenoj sredini.
Tim povodom općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić i predsjedavajući Općinskog vijeća Seid
Škaljić posjetili su danas Zavod Mjedenica gdje ih je dočekala v.d. direktorice Zavoda
Zumreta Jeina. Posjeta je iskorištena za obilazak korisnika Zavoda, te za potpisivanje
ugovora o finansiranju projekta.
„Nastavljamo podršku ovom projektu jer smo svjesni njegovog značaja za djecu, ali i njihove
roditelje. U Zavodu su mi izložili ideju da se kroz ovaj projekat nabave i određeni materijali
koji će stručnim licima olakšati rad s djecom koja imaju govorno-jezičke poteškoće, kao i
plan održavanja radionica za roditelje i djecu. Drago mi je projekat ide u tom pravcu i razvija
se jer je naš zajednički cilj pomoći što većem broju djece,“ poručio je načelnik Hadžibajrić.
„Mi smo izuzetno zadovoljni podrškom koju nam pruža Općina Stari Grad i načelnik
Hadžibajrić dugi niz godina. Imamo razumijevanje, podršku i za sve što smo se obratili dobili
smo pomoć, kao i upute na koji način određene stvari da rješavamo. Zahvaljujem se u ime
korisnika Zavoda Mjedenica i svih učenika kojima će ovaj projekat pomoći“, poručila je v.d.
direktorica Zavoda Zumreta Jeina koja je načelniku Hadžibajriću i predsjedavajućem Škaljiću
uručila prigodne zahvalnice.
Zavod Mjedenica prosječno godišnje ima između 180 i 200 korisnika. Među njima je i 117
učenika od I do IX razreda, raspoređenih u 32 odjeljenja. Vrtić Zavoda Mjedenica trenutno
pohađa 28-ero djece, a radionice za radnu okupaciju imaju 28 korisnika. Korisnici Zavoda su
djeca uzrasta od četiri godine, pa do odrasle dobi.
Općina Stari Grad Sarajevo projekat „Podrška učenicima sa jezičko-govornim poremećajima
u redovnim osnovnim školama na području općine Stari Grad Sarajevo u 2023. godini“
finansira iznosom od 7.000 KM. Najmlađim korisnicima Zavoda danas su uručeni prigodni
pokloni.