Image

Stanovnici devet ulica u Starom Gradu dobili su novu kanalizacionu mrežu u 2020. godini

Osiguranje kvalitetne komunalne i putne infrastrukture u naseljima Starog Grada s ciljem poboljšanja životnih uslova naših građana, prioritet je u djelovanju ove lokalne zajednice, predvođene općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem.

Iz godine u godinu kroz budžet se planiraju sredstva za sanaciju i zamjenu dotrajale kanalizacione i vodovodne mreže, a često i za postavljanje iste na mjestima gdje je dosad nije ni bilo. Iako je 2020. godina, po svim finansijskim parametrima bila izazovna i teška, nije se odustalo od realizacije zacrtanih planova, te su novu kanalizacionu mrežu prošle godine dobili stanovnici ulica: Begovac, Paje, Paje sokak, Hadži Mustafe Bostarića, Berkuša velika, Berkuša mala i Ispod Budakovića, dok su započeti radovi u ulicama Kamenica i Paje malta.

Odlukom i budžetskim planiranjem općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića u 2020. godini omogućena je realizacija projekata u ovim ulicama vrijednih više od 2,2 miliona KM. No, značaj ovih projekata mnogo je viši imajući u vidu da su neka domaćinstva po prvi put dobila uređen mrežni sistem za fekalnu i oborinsku kanalizaciju čime su riješeni njihovi višegodišnji problemi. Prilikom obilaska terena i razgovora sa građanima nerijetko su to i sami isticali.

Begovac, Paje i Paje sokak – Građani zadovoljni, dobili dugoročno rješenje

Prošle godine postavljena je nova vodovodna mreža, fekalna i oborinska kanalizacija u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak na Mahmutovcu. Instalacije su postavljene na dionici ukupne dužine 300 metara, nakon čega je kompletna dionica asfaltirana. Sva domaćinstva na ovoj dionici dobila su nove priključke.

„Rođena sam na Mahmutovcu, u ulici Paje. Infrastruktura nikada nije bila bolja, jer prije smo imali dosta problema. Sjećam se da su nekad 80-ih godina položene neke cijevi u gornjem dijelu ulice, ali vjerujte vrlo brzo poslije toga počeli su kvarovi, curenja, pa onda opet opravke i tako u nedogled. Sada smo dobili dugoročno rješenje i urađen je dobar posao,“ ispričala nam je Šerifa Porča prilikom posjete ovom naselju povodom završetka radova. Ovaj projekat koštao je 750.000 KM

Hadži Mustafe Bostarića, Berkuša velika i Berkuša mala – Više od dvadeset domaćinstava dobilo instalacije

Ovdje se radilo o velikom infrastukturnom projektu rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže u ulici Hadži Mustafe Bostarića, na Širokači, ali da bi se u ovoj ulici uvela kanalizacija, projektom su se morale obuhvatiti i ulice Berkuša velika i Berkuša mala. Više od dvadeset domaćinstava ulice Hadži Mustafe Bostarića nikako nisu imali kanalizacionu mrežu i godinama su koristili improvizovane odvode.

Među onima koji su s nestrpljenjem čekali završetak bila je i Aiša Alić iz ulice Berkuša velika. „Ne mogu vam riječima iskazati koliki smo mi problem imali. Jednostavno su neki samo 'proveli' cijevi iz svojih kuća u bašte i gotovo da nismo mogli izaći iz svojih kuća od neugodnih mirisa.“ Ukupna dužina dionice (sve tri  ulice) na kojoj se radila rekonstrukcija je 333 metra, a investicija je koštala oko 650.000 konvertibilnih maraka.

Ispod Budakovića – kanalizacija, potporna konstrukcija, stepenište i asfaltiranje

Još 2019. počeli su radovi u ulici Ispod Budakovića kada je na dionici od 140 metara postavljena nova kanalizacija. Međutim, zimski uslovi onemogućili su završetak projekta. U proljeće 2020. godine projekat je potpuno završen, a osim nove separatne kanalizacione mreže, urađeno je i asfaltiranje, izgrađeno stepenište i potporni zid u kraku ulice Ispod Budakovića koji se nalazi između centralnog dijela te ulice i ulice Vrbanjuša. Vrijednost investicije iznosila je oko 215.000 KM.

Kamenica i Paje malta – projekat vrijedan više od pola miliona maraka

Na Mahmutovcu je u novembru prošle godine počela rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u dijelovima ulica Kamenica i Paje malta. Projekat je vrijedan 580.000 KM. U ulicama Kamenica i Paje malta postavlja se nova kanalizaciona mreža na trasi dugoj 330 metara gdje pojedini objekti do sada nikako nisu imali mogućnost za priključenje na kanalizacionu mrežu. Što se tiče vodovodne mreže, radit će se zamjena starih i dotrajalih instalacija na kojima su bili česti kvarovi i svakodnevni prokopi radi popravki. Bit će urađeno i 30 pojedinačnih priključaka na domaćinstva.

Početak ovog velikog projekta ozvaničen je zajedničkim obilaskom gradilišta općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića i njegovih saradnika.

„Ovim projektom ćemo završiti radove na lijevoj strani Miljacke, ne samo na Mahmutovcu nego i ostalim mjesnim zajednicma gdje smo radili prethodnih godina. A, bilo je ulica gdje se ništa nije radilo posljednjih 50 ili 60 godina i ljudi su se snalazili kako su znali. Mi smo to riješili i uveli novu komunalnu mrežu na zadovoljstvo svih građana,“ izjavio je tom prilikom načelnik Hadžibajrić.

Ostali radovi 

Pored nabrojanih velikih projekata, prošle godine rađene su i redovne sanacija kanalizacione mreže, i to:  u ulici Hadžidamjanova broj 7, Ispod Budakovića broj 63 i Hladivode broj 9. Regulacija oborinske odvodnje urađena je u ulici Višegradska kapija, te izvršeno uređenje odvodnje podzemne vode u naselju Bistrik u ulici Muhameda Basare. Također u toku rekonstrukcije ulice Bakije sokak izvršena je zamjena kanalizacionih instalacija u dužini od 35 metara na jednom dijelu ove ulice.Svi ovi radovi koštali su oko 35.000 KM.