Image

Sazvana vanredna sjednica Parlamenta FBiH o budžetu za 2018. i zakonu o PIO

Predsjedavajući Edin Mušić sazvao je za četvrtak, 28. decembra vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine čija je jedna od najavljenih tema budžet Federacije BiH za iduću godinu, te  Prijedlog zakona o PIO.

Oba doma Parlamenta odobrila su u međuvremenu Nacrt budžeta, a Vlada FBiH, shodno tome, utvrdila konačan prijedlog i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Ukoliko i on bude odobren u oba doma prije Nove godine, Federacija će na vrijeme dobiti budžet za 2018.

U proceduri je također prijedlog pratećeg akta, zakona o izvršavanju budžeta.

U samom vrhu najavljenog dnevnog reda ove vanredne sjednice je Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. To je akt koji najavljuje novi bodovni sistem za obračun visine penzija u FBiH.

Resorni federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača više puta je izjavio da će to biti pravedniji način i da pripremljeni zakon uvodi više reda u oblast penzijsko-invalidskog osiguranja, što će, između ostalog, biti garancija za redovnu isplatu penzija. Zakon je pripreman dugo, s mnogo uložene energije i temeljto, u suradnji s udruženjem penzionera, navodio je također ministar obrazlažući u više navrata parlamentarcima taj akt.

Osim budžeta i zakona o PIO, u najavi dnevnog reda Predstavničkog doma za četvrtak su odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove federalnih zavoda za zapošljavanje i penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te Federalnog fonda solidarnosti.

Predstavnički dom će također razmotriti finansijski plan Regulatorne komisije za energiju (FERK) za 2018. godinu.