Image

Savjet MZ “Alipašino Polje A I” provodi novu anketu o načinu korištenja parkinga u ulici Bajrama Zenunija

Nakon negodovanja grupe građana MZ “Alipašino Polje A I” i potpisivanja peticije zbog naplate korištenja parkinga u ulici Bajrama Zenunija, 16.06.2022. godine općinski načelnik Semir Efendić održao je sastanak sa predstavnicima grupe građana koji zahtjevaju uklanjanje rampe i besplatno korištenje parkinga i onih koji žele parking mjesta uz naplatu i čuvanje, te članovima Savjeta MZ. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Službe za lokalnu samoupravu, Mjesne zajednice i JP “Lokom”.
Iako je anketa provedena ranije, bilo je primjedbi da se anketa provodila u vrijeme pandemije koronavirusa i da građani nisu bili obaviješteni, kao i da u anketi trebaju učestvovati svi bez obzira imaju li motorno vozilo ili nemaju.
Na sastanku je istaknuto da je i dalje veći broj parknig mjesta u samom naselju slobodan za parkiranje, i da je parking u ulici Bajrama Zenunija izgrađen nakon više inicijativa i zborova građana samo za potrebe stanovnika tog naselja, a da bi se to ostvarilo, jedini način je da se parkingom upravlja.
Stoga je donesen zaključak da se u periodu od 20.06. do 26.06.2022. godine među stanovnicima stambenih zgrada koji posjeduju motorno vozilo u neposrednoj blizini parkinga provede ponovna anketa o uslovima i načinu korištenja parkinga. Nakon završetka sastanka i započinjanja aktivnosti na pripremi ankete predstavnici građana koji su potpisnici peticije, ponovo su negodovali i izrazili protivljenje tome da u anketi učestvuju samo vlasnici motornih vozila.
O provođenju ankete građani su obaviješteni putem oglasne ploče i pisane obavijesti na stambenim zgradama. Savjet MZ “Alipašino Polje A I” je tokom vikenda 18. i 19.06.2022. godine na sve ulaze stambenih zgrada u ulicama Trg solidarnosti od broja 1 do broja 27 i Bajrama Zenunija od broja 1 do broja 6, postavio pisane obavijesti o mjestu i vremenu provođenja ankete.
Anketa se provodi u prostorijama mjesne zajednice u vremenskom periodu od 9,00 do 19,00 sati, a građani se trebaju izjasniti o tome jesu li zainteresirani za zakup i održavanje parkinga, a o rezultatima ankete Savjet MZ će upoznati predstavnike neformalnih grupa građana, općinskog načelnika, nadležnu općinsku službu za lokalnu samoupravu i preduzeće “Lokom” i predložiti dalje aktivnosti.
Putem ankete, građani dijela naselja u kojem je izgrađen novi parking, izjasnit će se o tri opcije, a to je ukidanje rampe i ostavljanje parkinga na slobodno korištenje bez mogućnosti rezervacije mjesta i prednosti kod parkiranja za stanare okolnih zgrada, upravljanje parkingom putem JP “Lokom” uz mogućnost rezervacije mjesta za stanovnike po cijeni od 1 KM dnevno (30 KM mjesečno), uz mogućnost da se parking mjesta u vrijeme kada su slobodna, mogu izdavati u kraćim terminima, i treća opcija je nastavak korištenja po uslovima kako je usaglašeno kod ranijeg provođenja ankete, a to je rezervacija mjesta na 24 sata po cijeni od 46 KM mjesečno.
Predstavnici Općine izrazili su spremnost da se postupi po bilo kojoj od opcija za koju se građani izjasne putem ankete, zbora građana ili Savjeta MZ, koji od početka vodi aktivnosti na iznalaženju problema sa nedostatkom parkinga.
Do sada se više od 100 vlasnika automobila prijavilo i sklopilo ugovore o korištenju parking mjesta, a ukupni broj mjesta na novoizgrađenom parkingu je 125.