Image

Promoviran 71 doktor nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

Svečana promocija 71 doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je danas u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Promovirano je 13 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, devet kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po pet kandidata na čast doktora sigurnosnih i odgojnih nauka, četiri kandidata na čast doktora poljoprivrednih nauka, po tri kandidata na čast doktora ekonomskih, islamskih, društvenih, historijskih i bioloških nauka, po dva kandidata na čast doktora lingvističkih, pravnih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih i biotehničkih nauka, te po jedan kandidat na čast doktora književnohistorijskih, psiholoških, književnih, pedagoških, komunikoloških, socioloških, farmaceutskih, zdravstvenih, fizičkih i veterinarskih nauka.

U čast promoviranih doktora nauka danas će u Narodnom pozorištu biti upriličen Gala koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu kojim se završava sezona “Majskih svečanosti” te akademije.