Image

PRODUŽEN ROK DO 1. AUGUSTA ZA PRIJAVE NA EDUKACIJU ZA PROGRAMERE, NAJDEFICITARNIJI KADAR U BIH

Kako bi što više mladih fakultetski obrazovanih nezaposlenih osoba iskoristilo mogućnost da se educiraju za programere i što prije dobiju posao, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je produžio rok do 1. augusta 2017. godine za prijave zainteresiranih na javni poziv za besplatnu obuku za programere koji je objavljen 12. juna. Pravo prijave imaju stanovnici općine koji su najmanje tri godine prijavljeni u Centru, zatim da su prijavljeni na Birou za zapošljavanje najmanje godinu dana i da imaju završeno fakultetsko obrazovanje, izuzev završenih fakulteta informatičke struke.