Image

PRIPREME ZAOBLILJEŽAVANJE GODIŠNJICE FORMIRANJA PRVOG KORPUSA ARMIJE RBIH

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajandžić je na sastanku održanom u Općini Centar sa ministrom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharemom Fišom razgovarao o organizacionim pripremama za obilježavanje godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije RBiH. Sastanku su također prisustvovali penzionisani general Vahid Karavelić, predsjednik Udruženja generala BiH, te Hamza Đulaga, pomoćnik načelnika za boračko invalidsku zaštitu Općine Centar kao i savjetnici načelnika Mustafa Resić, Bećir Sirovina i Osmo Babić.