Image

Pozivamo ministricu Naidu Hota – Muminović da se javi i odgovori na zahtjeve Općine Stari Grad o obavezama ministarstva na čijem je čelu

 

Općina Stari Grad Sarajevo donijela je prošle sedmice odluku o nabavci udžbenika za učenike od I-IV razreda osnovnih škola u Starom Gradu, nakon što je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS odlučilo nabaviti udžbenike samo učenicima od V-IX razreda i time dovelo do potpuno neusaglašenog i nejednakog stanja na nivou općina.

Uzimajući u obzir kratak vremenski period do početka školske godine, Općina nije u mogućnosti provesti odgovarajući postupak nabavke udžbenika, a da isti budu učenicima odmah na raspolaganju. S obzirom na to da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS već provelo postupak nabavke udžbenika za učenike od V-IX razreda, Komisija za javne nabavke Općine Stari Grad Sarajevo utvrdila je da je NAJJEDNOSTAVNIJI I NAJBRŽI način za nabavku da resorno ministarstvo shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, a temeljem odredbi člana 22. stav 1. tačka b, nabavi i dodatni broj udžbenika, bez pokretanja i provođenja novog postupka javnih nabavki koji bi iziskivao znatno više vremena.

U četvrtak, 25.08.2022. godine Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavljen je zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo da izvrše ovu nabavku za koju će im Općina Stari Grad doznačiti potrebna sredstva, te tabelarni pregled broja učenika od I - IV razreda i cijene kompleta udžbenika, a prema dostavljenim podacima od strane direktora osnovnih škola. Na ovaj zahtjev resorno ministarstvo i ministrica Naida Hota-Muminović nisu ni do danas odgovorili.

 

Nakon toga, u ponedjeljak 29.08.2022. godine Općina Stari Grad Sarajevo uputila je ministrici Hota-Muminović prijedlog Sporazuma o dodjeli novčanih sredstava za nabavku udžbenika za učenike od I-IV razreda osnovnih škola u Starom Gradu, te je pozvala na potpisivanje istog u utorak, 30.08.2022. godine u 11,30 sati.

Ni na ovaj zahtjev ministrica Hota-Muminović do danas nije odgovorila i pored nekoliko urgencija putem emaila, dok na telefonske pozive upućene prema kabinetu ministrice nisu odgovarali. Kako su nam rekli da još nije došla na posao, koristimo ovu priliku da je pozovemo da se izjasni jer u ovakvoj situaciji ispaštaju samo učenici i njihovi roditelji.

Kako smo iscrpili sve druge mogućnosti da uspostavimo komunikaciju sa ministricom Naidom Hota-Muminović, javno je pozivamo da ispuni svoje obaveze i pristupi potpisivanju sporazuma sa Općinom Stari Grad Sarajevo na osnovu čega ćemo doznačiti sredstva, te resorno ministarstvo može izvršiti nabavku udžbenika. Smatramo da interes građana, u ovom slučaju učenika, mora biti na prvom mjestu i da je rješenje koje smo ponudili resornom ministarstvu najoptimalnije i jedino u skladu sa zakonom, imajući u vidu kratke rokove do početka školske godine.