Image

Postavljeni ivičnjaci u donjem dijelu ulice Za beglukom, slijedi skidanje stare kocke

Napreduje projekat sanacije donjeg dijela ulice Za beglukom na Širokači, gdje se radi na trotoarima na dionici dužine oko 120 metara.

„U posljednjih nekoliko dana izvršeno je mašinsko uklanjanje starih ivičnjaka, kocke i kaldrme na trotoarima sa obje strane ulice. Potom su postavljeni novi ivičnjaci. U sljedećem periodu planirano je mašinsko uklanjanje kocke sa saobraćajnice, priprema podloge i finalno asfaltiranje donjeg dijela ulice“, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad.

Ulice Nadmejdan i Za beglukom dvije su ulice koje se 'naslanjaju' jedna na drugu. Riječ je o padinskim ulicama i veoma su značajne za putnu komunikaciju stanovnika nekoliko okolnih naselja. Sanirane i asfaltirane ulice pružat će bolje uslove za odvijanje saobraćaja, kako pješacima, tako i vozačima, što su građani tražili u više navrata na zborovima koje su održani na Širokači. U prethodnom razgovoru sa mještanima, saznali smo da je saobraćanje vozilima po oštećenoj i dotrajaloj kocki bilo znatno otežano prilikom padavina, te da će asfaltirana ulica podići nivo sigurnosti za vozila, ali i za pješake.

Vrijednost radova koji se izvode u obje ulice je cca 100.000 KM, a izvodi ih firma Oxa d.o.o.