Image

Poništava se Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju projekata

S obzirom da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, a na osnovu naredbi i preporuka Federalnog štaba civilne zaštite, kriznih štabova ministarstava zdravstva, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić donio je Odluku kojom se poništava Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2020. godini.

Obavještavaju se podnosioci projektnih prijedloga koji su ispunjenu aplikaciju (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) već dostavili nadležnoj općinskoj Službi, da istu mogu preuzeti u zgradi Općine Centar Sarajevo, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033/562-384.

O novom terminu objavljivanja Javnog poziva javnost će biti blagovremeno obaviještena. 

Ovim putem još jednom upućujemo apel građanima da se ponašaju odgovorno i u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, te naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite, kriznih štabova Federacije BiH i Kantona Sarajevo.