Image

Policija izvršila kontrolu lokacija boravka migranata u Starom Gradu: Zatečenih 116 migranata prevezeni u “Ušivak”

Prema nalogu komandanta Općinskog štaba CZ-a, načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, Prva PU – PS Stari Grad izvršila je danas provjeru i kontrolu boravka migranata na području Starog Grada. Prethodnih dana je na području Starog Grada, naročito Baščaršije, bilo evidentno da se migranti slobodno kreću i ne pridržavaju propisanih mjera ograničenog kretanja. 

S obzirom da je Federalni štab civilne zaštite donio mjeru kojom je zabranjen izlazak i posjeta svih migranata u izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru na području FBiH, u Starom Gradu su danas poduzete aktivnosti po tom pitanju, prvenstveno kako bi se zaštitili građani, ali i sami migranti od mogućnosti širenja zaraze.

Policijskom kontrolom je utvrđeno je da se migranti nalaze na nekoliko lokacija: pansiona, ugostiteljskih objekata, hostela, motela i privatnih kuća u Starom Gradu. Prema informacijama sa terena, migranti su danas zatečeni na Baščaršiji u objektima: pansion “Lion”, Hostel “For me”. Hostel “Sebilj” i na lokaciji Koturova 2 u kojoj lice Emir Karić ima registrovanu ugostiteljsku djelatnost i zakupac je općinskog poslovnog prostora. Ovo lice je nadležnoj općinskoj Službi za privredu tvrdilo da su migranti ušli u prostor bez njegovog znanja, dok je iz Prve PU potvrđeno da nisu zaprimili nikavu prijavu o tome. Osim toga, na licu mjesta policija nije utvrdila tragove provale niti oštećenja, a sve upućuje na to da je zakupac poslovnog prostora dozvolio boravak migrantima s obzirom da su u objektu postavljeni kreveti za spavanje.

Općina Stari Grad će aktivno raditi na suzbijanju ovakvih pojava, a zakupci kod kojih se utvrde zloupotrebe neće biti obuhvaćeni mjerama olakšica za zakup, kao ni bilo kojih drugih, te će se tražiti da budu zakonski sankcionisani. 

Pripadnici Prve PU – PS Stari Grad su kontrolom u navedenim objektima zatekli 116 lica/migranata koje su danas prevezli u Kasarnu “Ušivak”.

Na osnovu ranije izvršene policijske kontrole migranti su evidentirani i u sljedećima objektima: UG”Tunel”, UG”Caffe 32”, Hostel “Barcelona”, Hostel “Ljubičica”, Motel “Mejdan”, Hostel “Like”, te dvije privatne kuće. Općina Stari Grad i pripadnici Prve PU nastavit će akciju kontrole i provođenja migranata u Kasarnu “Ušivak” u cilju zaštite građana, ali i samih migranata da bi se njihovo kretanje svelo na najmanju moguću mjeru kako bi se spriječilo širenje virusa.

Općina poziva građane koji imaju saznanja o ovakvim zloupotrebama da ih jave Operativnom centru na broj 033/282 336 ili na viber broj inspekcije 061 22 58 00.