Image

Općina Stari Grad obavještava građane da će se od ponedjeljka rad sa strankama odvijati svakodnevno od 09-11,00 sati

Općina Stari Grad Sarajevo obavještava građane da će se od ponedjeljka 10.07.2023. godine rad sa strankama odvijati svakim radnim danom od 09-11,00 sati.

U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu u administrativnoj zgradi Općine Stari Grad Sarajevo, kao i drugim vanjskim prostorijama u kojima se odvija djelatnost Općine Stari Grad Sarajevo, prijem stranaka vršit će se uz prijavu na recepciji i dodjelu propusnica, uz predočenje identifikacionog dokumenta.

Stranke se više neće kao do sada primati samo u određenim terminima i u prostoriji za prijem stranaka u prizemlju Objekta A, nego u kancelarijama službi u kojima se rješavaju njihovi predmeti.

Na ovaj način omogućit će se da građani neometano ostvaruju svoja prava i interese u direktnom kontaktu sa službama, vodeći računa o tome da državni službenici i namještenici mogu neometano vršiti svoje poslove.