Image

Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju KS dogovorili sanaciju tri klizišta i izradu projekata za još tri

Potpisivanjem sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između Općine Stari Grad Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, omogućene su dalje aktivnosti na sanaciji tri registrovana klizišta u Starom Gradu, te izrada projekne dokumentacija za još tri. Sporazume su potpisali općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov.

Kako je istaknuto, Općina Stari Grad postala je tako prva općina u KS koja je sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo na ovaj način počela procese sanacije klizišta, prema svim važećim zakonskim procedurama kojim se rješava pitanje klizišta.

Imajući u vidu da za tri klizišta već postoji projektna dokumentacija, prvi potpisani sporazum definiše da Zavod za izgradnju KS obezbijedi sredstva u iznosu od 226.000 KM, a Općina Stari Grad 76.000 KM i provede postupak izbora izvođača radova. Drugi sporazum reguliše obaveze po pitanju izrade projektne dokumentacije koja će koštati 115.000 KM.

 „Na osnovu prvog sporazuma pokrenut ćemo postupak izbora izvođača radova koji će sanirati klizišta u ulicama Močila 45, Krka 11 i Sedrenik 56, što će prema procijenjenoj vrijednosti koštati 302.000 KM. Drugim sporazumom definisali smo da pokrenemo postupak izrade glavnih projekata za još tri klizišta, a to su u ulicama Bistrik brijeg 11-27, Trčivode gornje 48 i lokalitet Sagrdžije, džamija Ulomljenica. Ovo su vrlo važni projekti za naše građane kojim rješavamo pitanje opasnih klizišta i nadam se da ćemo radove na prva tri klizišta početi u što kraćem roku“, pojasnio je načelnik Hadžbajrić.

Direktorica kantonalnog Zavoda za izgradnju Belma Barlov istakla je da je održala sastanke i sa drugim lokalnim samoupravama u Kantonu Sarajevo kako bi se našlo zajedničko, sistemsko rješenje za probleme klizišta, ali do sada je samo Stari Grad poduzeo konkretne korake koji su doveli do današnjeg potpisivanja sporazuma.

„Ovo je veliki uspjeh jer smo u prethodnom periodu imali puno neuspješnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u Kantonu Sarajevo. Željeli smo da u rješavanje problema klizišta budu uključeni svi akteri: Zavod za izgradnju KS, općine i da se ispoštuju zakonske procedure. Općina Stari Grad je dosad jedina poduzela konkretne korake i sada imamo projekte i sporazume koji idu u istinskom pravcu rješavanja problema klizišta“, izjavila je direktorica Barlov.

Direktorica Barlov je obećala da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo stoji na raspolaganju Općini Stari Grad Sarajevo i dalje i da će biti podrška u pitanju rješavanja klizišta u ovoj općini, ali i drugim projektima.