Image

Općina Centar posvećena izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji vodovodnog i kanalizacionog sistema

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u petak, 24. januara 2020. godine, održao je sastanak sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ na čelu sa direktorom Enverom Hadžiahmetovićem.

Na sastanku je razgovarano o velikim infrastrukturnim projektima sanacije, rekonstrukcije i izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema na području ove lokalne zajednice.

Između ostalog najviše je bilo govora o preuzimanju novoizgrađenog vodovoda Nahorevo sa izvorišta Klanice, te o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže i postavljanju novog asfalta duž ulica Dolina, Magribija, Kranjčevićeva, Koševo – druga faza. Razgovarano je i projektima vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dejzina Bikića, Čekaluša, Radićeva, Mali Soukbunar, te u naseljima Gornji Kromolj, Gornje Poljine, Radava, Grdonj, kao i o tekućoj problematici.

-Raduje nas da smo u proteklom periodu sa preduzećem „Vodovod i kanalizacija“ ostvarili izuzetno dobru saradnju i da smo zajednički realizirali značajne projekte za ovu lokalnu zajednicu, a takav trend će biti nastavljen i u budućnosti. Kada budu okončani radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici mi smo spremni da krenemo sa rekonstrukcijom saobraćajnice za šta je u budžetu već obezbijeđen novac. Također obezbijedili smo novac za rekonstrukciju saobraćajnice u Ulici Koševo-druga faza, a spremni smo izdvojiti i dio sredstava za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže. U narednom periodu želimo da riješimo snabdijevanje pitkom vodom za sva domaćinstva koja to nemaju, a da bismo to postigli moramo djelovati sinergijski i osmisliti strateške ciljeve i aktivnosti. U narednih desetak dana ćemo usaglasiti ugovor o preuzimanju novoizgrađenog vodovoda Nahorevo sa izvorišta Klanice. Ne postoji niti jedan problem koji ne možemo riješiti ako radimo zajedno, pojasnio je Ajnadžić.

Direktor Hadžiahmetović je upoznao načelnika o aktivnostima koje poduzima uprava ovog komunalnog preduzeća, te o problemima i teškoćama u radu na terenu.

-Mnogo je projekata koje realiziramo na području ove lokalne zajednice. U proteklom periodu okončali smo radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dolina, Magribija, Koševo – prva faza, započeli smo radove na rekonstrukciji mreže na Grdonju, a privodimo kraju radove u Ulici Kranjčevićeva. U toku je izrada projekata za sanaciju mreže u ulicama Čekaluša i Radićeva, a po dobivanju urbanističke i građevinske dozvole možemo započeti sa radovima. Kada su u pitanju naselja koja nisu obuhvaćena vodovodnim i kanalizacionim sistemom smatram da trebamo donijeti strategiju djelovanja. Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ vam u punom kapacitetu stoji na raspolaganju. Gdje god postoji mogućnost da uradimo nešto, odazvat ćemo se pozivu i reagovati, poručio je Hadžiahmetović.