Image

Odluka Komisije za nacionalne spomenike BiH zaustavlja gradnju, napredak i prosperitet Općine Stari Grad

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine naložila je Općini Stari Grad da obustavi sve aktivnosti u okviru Urbanističkog projekta Trg Oslobođenja-Alije Izetbegović, a do dostavljanja mišljenja ove Komisije o usaglašenosti Nacrta Urbanističkog projekta Trg oslobođenja-Alija Izetbegović sa odredbama Odluke o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH.

Ovo nije prvi put da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine svojim intervencijama zaustavlja gradnju, napredak i prosperitet ove lokalne zajednice. Pod okriljem ranije donesenih odluka koje su gotovo svaki milimetar uže starogradske jezgre proglasile nacionalnim spomenikom, dovedeni smo u situaciju u kojoj nije dozvoljena bilo kakva gradnja, pa čak ni intervencija na postojećim objektima. Bitno je napomenuti da se obuhvat nove Odluke proširio sa uže starogradske jezgre na skoro pa čitavu teritoriju Općine Stari Grad Sarajevo. Navedenim odlukama dovedeni smo u paradoksalnu situaciju da smo Općina u kojoj je bolje da stoje ruševine nego da se ista razvija.

 Odluka o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH, objavljena 08.januara, 2021. godine, Općini Stari Grad kao jedinici lokalne samouprave oduzima nadležnosti utvrđene Zakonom o principima lokalne samouprave i Zakona o prostornom uređenju, a što dalje daje mogućnost političkih i svih drugih manipulacija.

Ova neracionalna i jednostrana odluka, prilikom čijeg donošenja nisu uvaženi prijedlozi i sugestije Općine Stari Grad Sarajevo, a koje su se najvećim dijelom odnosile upravo na pitanje utvrđenih nadležnosti, ne ostavlja mogućnost izdavanja odobrenja za građenje bez prethodne saglasnosti Komisije samo u rubnim dijelovima Općine. Ovim je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH prisvojila nadležnosti koje joj nisu utvrđene Aneksom 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Svakom imalo upućenom u prostorne i građevinske mogućnosti ovih lokaliteta jasno je kakav je to nonsens.

Zbog naloga Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH da se obustave sve aktivnosti na UP ”Trg oslobođenja-Alija Izetbegović, Općina Stari Grad je 24.02.2021.godine, putem nadležne Službe za urbanizam, organizovala radni sastanak, na kojem su pored predstavnika Općine i subjekata planiranja prisustvovali i predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja KS. Na sastanku su otvorena brojna pitanja među kojima se najbitnija odnose na oduzimanje nadležnosti Općini Stari Grad kao jedinici lokalne samouprave, nastavak procedure usvajanja Urbanističkog projekta Trg oslobođenja-Alija Izetbegović i pitanje pozicioniranja Centralnog spomen-obilježja svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva.

 Na ovom sastanku po prvi put od strane predstavnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iznesena je i informacija da bi Centralno spomen-obilježje svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva trebalo biti izmješteno na neku drugu adekvatnu lokaciju, zbog političkih dogovora viših nivoa.

S obzirom na pomenutu odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH dogovoreno je da se javna rasprava o UP Trg oslobođenja-Alija Izetbegović odgađa za 15.04.2021. a o terminu iste, kao i terminima javnog uvida javnost će biti obaviještena putem sredstava informisanja.

 Općina Stari Grad će istrajati na tome da ova odluka kojom se našoj lokalnoj zajednici uskraćuju sva prava gradnje u užoj jezgri i prenose na više nivoe vlasti, bude preispitana odnosno pokrenut će se postupak ocjene ustavnosti iste.