Image

Novi sarajevski drvored poklon Intesa Sanpaolo Banke gradu Sarajevo

Sarajevo 26. april/travanj 2023. godine, U godini obilježavanja svog jubileja Intesa Sanpaolo Banka odlučila je dati svoj doprinos gradu u kojem je započela svoju priču, a koji će u godinama koje su pred nama ostaviti jedan poseban trag. Nakon što je nedavno posječen drvored u centru Sarajeva kako zbog starosti drveća tako i zbog oštećenja koje je pretrpjelo snježnim padavinama koje su deformisale krošnje stabala bila je neophodna hitna intervencija. U dogovoru s predstavnicima kompanije KJKP Park d.o.o. Sarajevo, Intesa Sanpaolo Banka je odlučila donirati nove sadnice koje će pored poboljšanja kvalitete zraka u Sarajevu, doprinijeti i njegovom izgledu s obzirom da je riječ o veoma lijepom i ukrasnom drveću.

 

„Nakon što smo bili svjedoci sječe ranijih stabala kontaktirali smo predstavnike kompanije koja održava zelene površine u Sarajevu. S obzirom da mi u Intesa Sanpaolo Banci veliku pažnju posvećujemo zaštiti životne sredine, te da smo samo tokom prošle godine posadili 5.000 novih sadnica, logičan slijed je bio da centru grada gdje je prije 15 godina započelo naše djelovanje veoma brzo reagujemo i obezbijedimo nove zamjenske sadnice“, izjavio je Michele Castoro, zamjenik predsjednika Uprave Intesa Sanpaolo Banke, te dodao:„Veoma smo sretni što ćemo novim drvoredom u godinama koje su pred nama poboljšati kvalitet zraka u Sarajevu, ali i generalno BiH“.

 

Ovo nije jedina aktivnost sadnje koju ova Banka podržava. Zajedno sa svojim zaposlenicima Intesa Sanpaolo Banka do sada je posadila veliki broj sadnica u BiH, a trenutno je u toku i akcija Zajedno za naše šume, nakon čije će realizacije uslijediti i akcija pošumljavanja kada se za to steknu vremenski uslovi.