Image

Novi programi zapošljavanja u Kantonu Sarajevo vrijedni više od 14 miliona KM

Danas (utorak) 24.12.2019. godine sa početkom u 13 sati, u prostorijama JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo organizovana je promocija novih programa zapošljavanja u Kantonu Sarajevo.

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo dana 20.12.2019. godine usvojila prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu,  raspisan je javni poziv za devet (9) podsticajnih mjera za zapošljavanje. Sredstva za realizaciju Programa obezbjeđena su rebalansom Budžeta JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 14.162.533,00 KM.

Nermin Pećanac, direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, istakao je da je javni poziv objavljen za sljedeće programe: 

 1. Programi sufinansiranja za šehidske porodice i porodice poginulih branilaca – u visini od 3.460.000,00 KM za 350 osoba iz ciljne skupine i to:
  a )Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca za 300 osoba – u visini od 2.880.000,00 KM iz ciljne skupine,
  b) Program sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca – u visini od 580.000,00 KM za 50 osoba iz ciljne skupine,

 2. Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS – u visini od 1.440.000,00 KM za 150 pripravnika sa VSS i VŠS;

 3. Program sufinansiranja samozapošljavanja – u visini od 2.695.600,00 KM za 293 osobe;

 4. Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba – u visini od 341.933,00 KM za najmanje 113 osoba;

 5. Program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama – u visini od 36.000,00KM za 18 osoba iz ciljne kategorije;

 6. Program sufinansiranja zapošljavanja „50+“ – u visini od 2.304.000,00 KM za 240 osoba iz ciljne skupine;

 7. Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvene ustanove – u visini od 504.000,00 KM za 35 osoba;

 8. Program javnih radova PLUS – u visini od 529.800 KM za dodatnih 300 osoba

 9. Posao za sve – u visini od 2.851.200 KM  za novih 297 osoba

Navedenim programima bit će obuhvaćeno 1.796 osoba sa evidencije nezaposlenih. Novina u odnosu na ranije javne pozive ogleda se u tome da javni pozivi ostaju otvoreni do utroška sredstava, istakao je direktor Nermin Pećanac. Naglasio je da su povećani i iznosi mjesečne refundacije u odnosu na ranije programe i iznose 800 KM za isplatu plaće i zakonom propisnih poreza i doprinosa, na vremenski period od 12 mjeseci. Trenutno, Služba je u završnoj fazi realizovanja sedam (7) programa po ranijim javnim pozivima, kojim je obuhvaćeno 1.046 osoba sa evidencije nezaposlenih. 

Po svim navedenim programima ukupno će biti zaposleno 2.842 osobe sa evedinecije nezaposlenih istakao je direktor Nermin Pećanac. Dalje je dodao, da je za 2020. godinu Finansijskim planom Služba predvidjela sredstva za nove programe zapošljavanja u iznosu od 5.457.921 KM. U daljem obraćanju, Nermin Pećanac, direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo pored vlastitih programa za zapošljavanje Služba realizuje i programe zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, putem kojih je zaposleno 2.232 osobe. 

Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, istako je značaj visine obezbjeđenih sredstava od 14.162.533,00 KM sa sufinasiranje navedenih programa za zapošljavanje. Naveo je da je po prvi put u Kantonu Sarajevo ovoliki iznos predviđen za zapošljavanje s  kojim će se obuhvatiti veliki broj različitih socijalnih grupa, a koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih. U daljem obraćanju, ministar Malik Garibija, kazao je da je opredejljenje same Vlade Kantona Sarajevo bilo skraćenje rokova i pojednostavljenje procedura prilikom donošenja programa za zapošljavanje, a ne bavljenje intervencijama na liste poslodavaca i dodavanje i oduzimanje istih. Takvim novim pristupom, Vlada Kantona pronašla je formulu s kojom su se premostile do sada administrativne barijere zbog kojih su ranijih godina kasnili javni pozivi za zapošljavanje i bila usporena njihova realizacija. Također, u svom daljem obraćanju ministar Malik Garibija kazao je da se vode razgovori sa poslodavcima i predstavnicima sindikata na izradi programa i mjera za zapošljavanje kojim će se ostvariti puno zadovljstvo svih korisnika Službe za zapošljavanje.

Dalje je naveo, da je za realizaciju svih gore navedenih programa u 2019. godini ukupno plasirano 17.279.253,00 KM, te se na kraju svog obraćanja zahvalio direktoru Nerminu Pećancu i njegovim saradnicima na dosadašnjim postignutim rezultatima, ostavrenim u kratkom vremenskom periodu.