Image

Nermin Pećanac, kandidat Nezavisne bosanskohercegovačke liste za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH daje sljedeće saopćenje za javnost

Na televizijskim debatama i općenito u sučeljavanjima kandidata iz različitih političkih partija, stalno se spominje put Bosne i Hercegovine ka EU i NATO-u. Vrlo rijetko se neko od kandidata sjeti, da je NATO put Bosni i Hercegovini zaustavljen zbog neispunjavanja uslova koji je prema našoj zemlji postavljen od strane šefova država i vlada zemalja članica NATO-a na samitu u Talinu 2010. godine. Radi se, naravno, o rješavanju pitanja vojne imovine, odnosno pravnog prijenosa prava korištenja, posjeda i vlasništva svih vojnih objekata i nepokretne vojne infrastrukture na teritoriji oba entiteta i Distrikta Brčko na državu Bosnu i Hercegovinu kao glavnog titulara vlasništva i prava posjedovanja i korištenja.

Ovu obavezu konstantno izbjegava manji entitet u Bosni i Hercegovini, pravdajući to odbijanjem da prenese ustavne nadležnosti sa entiteta na državu, što naravno nije slučaj, jer Oružane snage nisu ustavna kategorija.

Problem se može jednostavno riješiti donošenjem Zakona o državnoj imovini koji bi uključivao poseban segment koji bi pravno tretirao vojnu imovinu, a u kojem bi ovaj problem bio riješen tako da se u pravo vlasništva i posjedovanja može uvesti samo država Bosna i Hercegovina, dok se u skladu sa tim zakonom od strane nadležnih državnih institucija u pravo korištenja uz nadoknadu državi mogu uvesti entiteti, kantoni i općine.

Naravno, ni to niti bilo koje drugo rješenje u vezi sa statusom vojne imovine nije prihvatljivo aktuelnoj političkoj garnituri u entitetu Republika Srpska, zbog toga što se kočenjem rješavanja statusa vojne imovine, koči Bosna i Hercegovina na njenom putu u NATO, što, opet, odgovara prvenstveno Ruskoj Federaciji. U tim geostrateškim igrama velikih sila domaći političari nastoje da svoju nelegalno stečenu imovinu legaliziraju i na taj način izbjegnu bijes pravne države kroz neki eventualno novi sukob i haos koji bi izbio na ovim prostorima. To opet znači da se ne samo zbog previranja u odnosima supersila, već i zbog sitnih ličnih interesa pojedinaca riskira stabilnost kako Bosne i Hercegovine tako i cijelog regiona, da se zbog toga koči ekonomski i socijalni napredak i razvoj Bosne i Hercegovine, te da nas velike strane investicije zaobilaze radi tih stalnih političkih napetosti.

Zato, molim birače da na predstojećim Općim izborima, koji će biti održani 7. oktobra 2018. godine, glasaju za one kandidate i političke partije koji nude nove zakone i kvalitetna rješenja postojećih problema, a to je sasvim sigurno Nezavisna bosanskohercegovačka lista i njeni kandidati. Sve suprotno od toga vodi nas u stare svađe i zastoje što produžava agoniju siromaštva i beznađa zbog kojih mladi napuštaju ovu zemlju.

Nermin Pećanac