Image

Nastavak uređenja kaldrma u Starom Gradu: U 2022. godini sanirano sedam kaldrma, uloženo oko 160.000 KM

Kako bi se zadržao prepoznatljiv izgled ulica i mahala u najstarijoj gradskoj općini, odlukom općinskog načelnika mr. Ibrahimom Hadžibajrićem nastavlja se rad na obnovi kaldrma. Sanacijom brojnih kaldrma u Starom Gradu, Općina obogaćuje izgled svojih ulica i vraća im nekadašnji duh. U 2022. godini naselja Vratnik, Bistrik, Mjedenica, Medrese i Babića bašča dobili su nove kaldrme. U sve ove radove uloženo je oko 160.000 KM, a kaldrme su sanirane u sljedećim ulicama:

Vratnik mejdan

Na Vratniku, u ulici Vratnik mejdan, urađen je veliki projekat sanacije kaldrme s obje strane ulice. Radovi su izvedeni na dijelu ulice Vratnik mejdan od broja 56 do broja 68 u dužini od 61 metar, te na dijelu od broja 73 do broja 79, u dužini od 40 metara. Vrijednost radova sanacije kaldrme, finansiranih iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo, iznosila je 74.000 KM.

Bistrik gornja čikma

Kaldrmisano stepenište u ulici Bistrik gornja čikma je krak ulice i jedina putna komunikacija za građane koji žive u toj ulici, te je važnost ovog projekta za stanovnike izuzetno velika. Kompletan projekat uključivao je novu odvodnju za oborinske vode, kao i ugradnju slivnika, linijskih rešetki, te priključaka novoizgrađene oborinske kanalizacije na postojeću. Nakon tih radova urađeno je postavljanje nove kaldrme na dionici dužine oko 35 metara. Projekat je finansiran iz budžeta Općine Stari Grad iznosom oko 25.000 KM.

Save Skarića

U ulici Save Skarića završena je sanacija dijela kaldrme u dužini od oko 25 metara. Kaldrmisano stepenište u ulici Save Skarića povezuje ulicu Mjedenica sa ulicom Hamdije Kreševljakovića i mostom Drvenija, te je vrlo važna pješačka komunikacija za veliki broj građana naselja Mjedenica. Pored sanacije gazišta, u sklopu projekta uradila se i oborinska odvodnja. Investicija je finansirana iz budžeta Općine Stari Grad iznosom oko 18.000 KM.

Mehmedagina

Građevinski radovi na sanaciji kaldrmisanog stepeništa, te zamjeni dijela komunalne infrastrukture u ulici Mehmedagina na Vratniku su okončani krajem jula 2022. godine. Riječ je o veoma uskom kaldrmisanom stepeništu i važnoj putnoj komunikaciji za nekoliko domaćinstava. Radovi u ovoj ulici podrazumijevali su rekonstrukciju kompletnog gazišta dužine 38 metara i prosječne širine od 1,6 do 2,0 metara koje je bilo dotrajalo i u lošem stanju, te zamjenu dijela komunalne infrastrukture koja je podrazumijevala izradu oborinske odvodnje. Za projekat je osigurano oko 18.000 KM.

Fojnička

U ulici Fojnička kod broja 14, sanirana je kaldrma u dužini od 21 metar i prosječne širine 2,6 metara. Projekat je uključivao i izradu novih kanala za oborinsku odvodnju, kao i ugradnju željezne ograde. Riječ je o setepeništu koje je izuzetno važna putna komunikacija u ovom naselju i koriste ga brojni građani, a bilo je u loše stanju i sanacijaje bila neophodna. Općina Stari Grad ove radove finansirala je iznosom od oko 15.000 KM.

Čeljigovići

U ulici Čeljigovići, na području mjesne zajednice Babića bašča, od broja 22 do broja 45, izvršena je sanacija kaldrmisanog stepeništa koje je bilo u lošem stanju i predstavljalo opasnost prilikom kretanja prolaznika. Radovi su uključivali sanaciju stepeništa ukupne dužine 12 metara i prosječne širine 1,8 metara.Vrijendost ovih radova, finansiranih iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo, iznosi 7.000 KM.

Bistrik

Na Bistriku je početkom augusta 2022. godine urađena sanacija kaldrme između ulica Bistrik i Bistrik potok, u dužini od 17 metara i prosječne širine 2 metra. Radove je finansirala Općina Stari Grad Sarajevo sa 6.300 KM.