Image

Najave novih infrastrukturnih radova: Sanacije zidova, trotoara i ivičnjaka

I u 2021. godini nastavit će se ulaganja u cestovnu i komunalnu infrastrukturu u općini Stari Grad Sarajevo. Iz Službe za investicije i komunalne poslove najavili su da je i ove godine na više lokacija planirana zamjena komunalne infrastrukture, sanacija i asfaltiranje ulica, izgradnja potpornih konstrukcija, a sve s ciljem poboljšanja uslova života građana u njihovim ulicama i naseljima.

“S obzirom da se radi o velikom broju projekata planiranih i ove godine, aplicirali smo prema nadležnim ministarstvima s projektima iz cestovne i komunalne infrastrukture i nadamo se da će biti podržani. Svima je u interesu da se realizuje što više projekata i zaista se nadamo podršci viših nivoa vlasti, više nego prije”, kazao je Adis Hadžović, pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove.

Ugovoreni radovi u ulicama Josipa Štadlera, Kečina i Ploča

Općinske službe, posebno služba zadužena za oblast komunalnih poslova i investicija, zimski period koriste za izradu projekata i provođenje procedura izbora izvođača radova, kako bi spremno dočekali početak građevinske sezone. Prema informacijama iz Službe za investicije i komunalne poslove, već su ugovoreni neki radovi:

U pitanju je izgradnja betonskog potpornog zida u ulici Josipa Štadlera broj 15 koji se nalazi u mjesnoj zajednici Logavina. Na ovoj lokaciji već postoji zid koji je u dosta lošem stanju, dotrajao i obrušava se, pa je sanacija neophodna. Novi zid će biti dužine oko 30 metara i visine oko 2,80 do tri metra. Vrijednost investicije je 29.500 KM.

Druga dva projekta su izgradnja trotoara i ugradnja ivičnjaka u ulici Kečina pored Svrzine kuće i u ulici Ploča broj 8. Sanacija na obje lokacije se radi zbog dotrajalosti i sigurnosti pješaka koji tim lokacijama svakodnevno prolaze. Riječ je o projektima manje investicione vrijednosti. Sva tri projekta su spremna i počet će čim se stabilizuju vremenske prilike i temperatura zraka.

Prošle godine sanirano 48 ulica, sedam kaldrma, 16 potpornih zidova

U općini Stari Grad je u 2020. godini sanirana putna infrastruktura u 48 ulica, a za te radove izdvojeno je više od dva miliona maraka. Novu kanalizacionu mrežu prošle godine dobili su stanovnici ulica: Begovac, Paje, Paje sokak, Hadži Mustafe Bostarića, Berkuša velika, Berkuša mala i Ispod Budakovića, dok su započeti radovi u ulicama Kamenica i Paje malta. Sanirano je sedam kaldrma u nekoliko naselja, te izgrađeno i sanirano 16 potpornih zidova na području općine Stari Grad.