Image

Mozartovu kuću u Beču prošle godine posjetilo preko 200.000 ljudi

Mozartovu kuću koja je jedini očuvani Mozartov stan u Beču u 2017. godini pojetilo je čak 202.000 ljudi. Time je muzej zabilježio najuspješniju godinu od otvaranja 2006. godine.

U poređenju sa 2017. godinom to je 14 posto više ostvarenih posjeta. Veliki broj posjeta zabilježen je u mjesecima juli (23.000 posjeta), august (25.300 posjeta) i decembar (20.500 posjeta).

 

Uspjehu je pored stalnih prezentacija i izložbi doprinjela i izložba Austrijske nacionalne biblioteke pod nazivom "Mozartov put do besmrtnosti. Genije i svijet poslije njega". Cilj izložbe je da posjetilac doživi i osvijesti Mozartovu veličinu i neprevaziđenu popularnost njegovog djela poslije njegove smrti, kroz poeziju, omaž, legende i izdanja djela. Mozartu se povremeno pripisivao status neobičnog. Njegov savremenik Joseph Haydn je Mozarta opisivao kao "najvećeg kompozitora kog lično poznajem. Takav talenat svijet neće imati ni za narednih 100 godina."