Image

Komšić jedini kandidat za Predsjedništvo BiH koji je ponudio viziju napretka

Kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je predstavio "Predsjedničku viziju napretka" u kojoj je obuhvatio inicijative i aktivnosti koje želi pokrenuti sa pozicije člana Predsjedništva u naredne četiri godine. Komšić je ujedno i jedini kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je mimo stranačkog programa ponudio vlastitu viziju i plan rada u mandatu.

"Osmislili smo realan plan, koji u sebi ima konkretne ideje i cljeve. Prioritet je jačanje naše ekonomske pozicije, novi pristup diplomatiji i vanjskoj politici BiH, borba protiv stranih uticaja na izborni proces i sprečavanje rasta nasilnih grupa u zemlji . Naši prijatelji u svijetu nam moraju pomoći da sačuvamo mir i stabilnost. Aktivno ćemo zagovarati promjenu mehanizma koordinacije za pregovore sa EU te aktiviranje MAP-a za članstvo u NATO savezu, snažno se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, i jednaku vrijednost glasa svih građana Bosne i Hercegovine, što sada nije slučaj", poručuje Komšić.

Komšić smatra da je potrebno uraditi znatno više na ekonomskoj diplomatiji. Tražit će konsenzus među članovima Predsjedništva za zajednički rad na jačanju pozicije BiH u CEFTA sporazumu, ali i u komunikaciji sa Kinom, Turskom, SAD-om i Evropskom unijom.

"Radit ćemo na uspostavi bosanskohercegovačke mreže zaposlenika u biznis sektoru i ekonomskim asocijacijama širom svijeta, izradit ćemo poseban strateški dokument :  "Vaša nova poslovna prilika - Investiraj u BiH", gdje ćemo sa privatnim sektorom i lokalnim zajednicama pripremiti 10 velikih projekata za koje ćemo tražiti podršku u svijetu. Bolje ćemo se pozicionirati u smislu zagovaranja olakšanja izvoza proizvoda iz BiH na međunarodna tržišta", dodaje Komšić.

Najavio je u "Predsjedničkoj viziji napretka" i  uspostavu Ureda za poslovnu podršku dijaspori i pokretanje Investicionog fonda bh. dijaspore. Pored ekonomije, u svojoj viziji, Komšić  fokus stavlja i na ljudska prava i slobode.

"Tražit ćemo povećanje transparentnosti u nadzoru privatnih lica. Zaštita privatnih podataka, posebno u informatičkom dobu, jedno je od ključnih prava građana koje moramo zaštiti. Također, razvit ćemo sisteme ranog upozorenja na nasilne i radiklane grupe, zaustavićemo militarizaciju i naoružavanje policije RS-a koja se pretvara u paravojnu formaciju. Tražit ćemo formiranje Posebne komisije za reviziju slučajeva krivičnih djela od posebnog interesa za javnost, poput slučajeva ubistva Dženana Memića i Davida Dragičevića", dodaje Komšić.

Komšić najavljuje da će zatražiti uvođenje mehanizma sankcija za kršitelje ljudskih prava preko Institucije ombudsmena za ljudska prava, ali i da želi biti glasnogovornik svih onih obespravljenih, čiji se glas u borbi za građanske slobode ne čuje.

"Pokrenut ćemo novi sistem borbe protiv segregacije kroz Fond za otvorene škole. Sa međunarodnom zajednicom ćemo raditi na tome da se segregacija više nikom 'ne isplati', te da škole koje pređu etničke linije i osiguraju 'zajedničko obrazovanje' dobiju i podršku na tom putu", napominje Komšić.

"Kada su u pitanju ljudska prava, tu moramo pokrenuti razgovor o brojnim pitanjima. Zagovarat ćemo mjere zaštite manjinskog povratka, tražit ćemo ravnopravnost svih vjerskih zajednica i potpisivanje sporazuma sa Islamskom zajednicom. Predsjedništvo će postati institucija koja će predvoditi prava žena, bez obzira na nadležnosti, mi moramo biti glasni borci protiv diskriminacije porodilja na radnom mjestu, dići glas protiv porodičnog nasilja i osigurati rodnu ravnopravnost", napominje Komšić.

"Vrijeme je da pokrenemo neke važne stvari na nivou poboljšanju slike Bosne i Hercegovine. Konačno ćemo riješti sedam institucija kulture, pokrenut ćemo proces za uvođenje Nagradnog fonda za izvanredne sportske rezultate, dosta je našim najboljim sportistima sitnih darivanja lokalnih moćnika i kojekakvih ministara. Pokrenut ću priču da učinimo audio-vizuelnu umjetnost projektom od državnog značaja, što mora pratiti pogodno zakonodavstvo, te saradnja od festivala do reditelja, akademija i producenata. Sa mladim aktivistima ove zemlje ćemo očistiti Bosnu i Hercegovinu i raditi golim rukama da sačuvamo ljepotu koju imamo", dodaje Komšić.

Komšić je i predočio novi pristup instituciji Predsjedništva, koju želi otvoriti građanima te provoditi više vremena u zajednicama širom zemlje.

"Želim 'Otvoreno Predsjedništvo' koje će raditi na terenu, više biti u lokalnim zajednicama,  gdje ću imati dužnost da svakih šest mjeseci odgovaram pred javnošću za urađeno, te za stanje u zemlji. Kada se sva ova bura oko izbora stiša, hoću da budem predsjednik koji će u Ljubuškom, Posušju, Glamoču, Cazinu, Stocu, Prijedoru, Odžaku, Zvorniku, Derventi, Travniku, ići pred ljude, i gdje ih bude makar pet da hoće da popiju kafu sa mnom i rade na dobrobiti ove zemlje, ja ću biti tu. Idemo graditi ovu zemlju do pobjede, korak po korak", kazao je Komšić.

Integralnu verziju Predsjedničke vizije napretka moguće je preuzeti na internetskoj stranici www.komsic.ba