Image

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika površine 50 m2 i 30 m2

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Službe za privredu, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika površine 50 m2 i 30 m2 sa dodatnom opremom i rasadnim materijalom za plastenik (presadnice paradajza i paprike).

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani građani - fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom, koji imaju mjesto prebivališta i zemljište na području općine Stari Grad Sarajevo.

Izuzetno, pravo na učešće mogu ostvariti i lica čije zemljište nije na području općine Stari Grad Sarajevo, pod uslovom da imaju prebivalište na području općine, te da se radi o licima nižeg porodičnog standarda. Uslov za ostvarivanje prava učešća je da kandidati kao podnosioci zahtjeva moraju biti zakonski korisnici (vlasnik, posjednik, nosilac prava korištenja i dr.) minimum 50 m2 poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju za plastenike površine 30 m2, te minimum 100 m2 poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju za plastenike površine 50 m2.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (09.02.2023. godine). Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu Općine Stari Grad Sarajevo, pozivom na broj telefona 033 282-356 ili dolaskom u prostorije Općine Stari Grad Sarajevo, objekat „A“, prizemlje, sala za prijem stranaka, svakim radnim danom od 09:00 do 10:00 sati.