Image

Javni poziv za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Službe za privredu, objavljuje: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom.

Predmet Javnog poziva je dodjela plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom, s ciljem stimulacije poljoprivredne proizvodnje na području općine Stari Grad Sarajevo u projektu "Proizvodnja u plastenicima".

Pravo učešća imaju svi zainteresovani građani - fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane Odlukom (Odluka o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava učešća građana u dodjeli plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom na području općine Stari Grad Sarajevo) i koji imaju mjesto prebivališta i zemljište na području općine Stari Grad Sarajevo.

Uslov za ostvarivanje prava je i da podnosioci zahtjeva moraju biti zakonski korisnici minimalno 200 m2 poljoprivrednog zemljišta (vlasnik, posjednik, nosilac prava korištenja i dr.) pogodnog za plasteničku proizvodnju.

Obrasci zahtjeva za dodjelu plastenika mogu se preuzeti na šalteru protokola i na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo (sekcija: javni pozivi, konkursi i oglasi).

Zahtjevi za dodjelu plastenika sa pratećom dokumentacijom se predaju na šalteru protokola u zgradi Općine Stari Grad Sarajevo, ulica Zelenih beretki br.4, sa naznakom: Služba za privredu -  Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika ili putem pošte u zatvorenoj koverti. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu Općine Stari Grad Sarajevo, pozivom na broj telefona 033 282-356.