Image

Informacije o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 13., 14. i 15. 02. 2021.godine

U subotu, 13.02.2021. godine u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Jošanička i Stara kaldrma, a u nedjelju 14.02.2021. godine planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Višnjik i Sedrenik. U ponedjeljak, 15.02.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Imamovića, Butmirska cesta, Bulevar branilaca Dobrinje, Kenana Demirovića, Safeta Zajke, Rajlovac, Adnana Žunića, Sulejmana Zolja, Krka, Trešnje, Lopate, Berkuša mala, Kamenica potok, Pogledine i Enesa Herića. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.