Image

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 11.02.2021. godine

Poštovani potrošači, 
U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na
popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Dubrovačka, Butmirska cesta, Imamovića, Mehmeda
Mujezinovića, Ešrefa Kovačevića, Bulevar branilaca Dobrinje, Mihrivode, Safvet-bega Bašagića,
Obhodža, Dejzina Bikića, Branilaca Šipa, Safeta Hadžića, Trg međunarodnog prijateljstva, Himzarina,
Kamenica, Paje, Radnička, Bistrik-Medresa, Mehmeda Arapčića, Kasima Hadžića i Mahmuta
Bušatlije.
Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.