Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 03., 04. i 05. april 2021. godine

U subotu, 03.04.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulici Kamenolom a u nedjelju, 04.04.2021. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Sulejmana Pačariza Hodže, Ferida Srnje i Kodžina. U ponedjeljak, 05.04.2021. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Janka Jolovića, Nikole Šopa, Muhidina Čomage, Mitra Šućura, Zahira Panjete, Ruđera Boškovića, Humska, Zaima Šarca, Tijesna, Midhata Hujdura Hujke, Terovića, Ćamila Sijarića i Mustafe Behmena. Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.