Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 27.07. 2021.godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Blagovac I, Prof. Dr. Ramiza Velića, Jukićeva, Nusreta Šišića Dede, Muhameda Hadžijahića, Tepebašina, Ferida Srnje, Smaila Šikala, Ragiba Džinde, Stari Kovači (Hrasnica), Trg solidarnosti, Jasike, Idriza Ahmetovića, Bjelave, Hamdije Kreševljakovića, Ramiza Alića, Trebinjska, Iza bašće, Dejzina Bikića, Avde Palića, Osik i Velika aleja. Okončanje radova očekuje se  u poslijepodnevnim satima.