Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 21.10.2021. godine

Obavještenje

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Sarajevskih gazija, 14. septembar, Dragana Kulidžana, Trg Sarajevske olimpijade, Kodžina, Garaplina, Huremuša, Firdusbegova, Nikole Šopa, Trg Oteškog bataljona, Mustafe Behmena, Bjelavica, Toka i Talirevića. Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Također, u sklopu Projekta EBRD-a, za 21.10.2021. godine od 09:00h planirani su radovi na izgradnji mjerno regulacionog šahta i ugradnji opreme u ulici Hadži-Bešireva. U sklopu planiranih radova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama: Bardakčije, Strmac, Himze Polovine, Šekerova, Hadži-Mehmedova, Safeta Pašalića, Jovana Bijelića, Ismeta Mujezinovića, Ahmeda Muratbegovića, Rušida Prgude i Nusreta Fazlibegovića. Do poremećaja u vodosnabdijevanju (pada pritiska) doći će u ulicama: Višnjik, Bjelave, Asima Ferhatovića i Zaima Šarca.

Ukoliko se radovi budu odvijali planiranom dinamikom-izvođač radova Unioninvest doo planira završetak radova u večernjim satima. Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.
Molimo potrošače za razumijevanje.

KJKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Sarajevo