Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 18. 02. 2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Hrasnička, Milinkladska, Zaima Šarca, Himzarina, Crni vrh, Nusreta Šišića Dede, Džemala Bijedića, Kasima Hadžića, Vejsila Čurčića, Antuna Hangija, Jukićeva, Jošanica donja, Porodice Hasagić, Reljevska, Alije Imamovića i Ahatovićka.