Image

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za 12.07. 2021. godine

U ponedjeljak, 12.07.2021. godine, radovi na popravkama kvarova planirani su u ulicama: Cicin Han, Hambina carina, Dejzina Bikića, Tepebašina, Oslobodilaca Sarajeva, Splitska, Isaka Samokovlije, Toka, Aleja lipa, na Trgu Sarajevske olimpijade, Trgu ZAVNOBiH-a i na lokalitetu Bjelašnica-Babin Do. Završetak radova planiran je u poslijepodnevnim satima.