Image

Građani podnijeli više od 200 prijava inspekciji putem viber broja

Prijave bespravne gradnje, zauzimanja javnih površina, prijave ruševnih objekata, kontrola lokalnih cesta i prokopa putem viber broja, pokazale su se kao dobar način komunikacije i saradnje građana i Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad. Prema informacijama ove Službe, građani su putem vibera prošle godine uputili 210 prijava, a inspektori su postupili prema svojim nadležnostima na svaku osnovanu prijavu. Iz Službe su pojasnili i kriterije i prioritete u djelovanju po osnovu viber prijava.

“Kriteriji za izlazak inspektora na teren zavisi od osnovanosti i hitnosti prijave. Ako se radi o objektu koji je ruševan i predstavlja opasnost po živote i zdravlje ljudi, urbanističko -građevinski inspektor izlazi na teren odmah po prijemu viber prijave i nalaže vlasniku objekta da otkloni opasnost. Kada su u pitanju prokopi koji su nastali na lokalnoj cesti, cestovni inspektor izvrši kontrolu i naređuje firmi koja je izvodila radove sanaciju prokopa u roku od 72 sata”, pojašnjavaju iz Službe.

Naglašavaju da se inspekcijski nadzor i inspekcijski postupci provode u skladu sa važećim zakonima. “Ukoliko građani koji izvrše prijavu putem vibera žele povratnu informaciju, mogu se obratiti našoj Službi. Također, sve prijave Službi za opću upravu i inspekcijske poslove mogu se uputiti i na službenu e-mail adresu inspekcija@starigrad.ba.”, poručili su iz Službe.

Podsjećamo, viber broj na koji građani mogu poslati prijave Službi za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad je 061 225 800. Poželjno je da građani u fotografijama, porukama i prijavama koje šalju pojasne predmetnu situaciju i lokalitet.

Inače, Odsjek za inspekcijske poslove je u prošloj godini izdao više od 200 rješenja o rušenju i 250 rješenja o uklanjanju sa javne površine. Takođar, izdato je više od 200 prekršajnih naloga i 226 rješenja o uklanjanju opasnosti. Inspektori iz oblasti građenja, komunalne i cestovne oblasti, te komunalni redari prošle godine su imali skoro 5.000 izlazaka na teren.